PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2024.01.03

A KERESZTÉNY JOGAKADÉMIA

tudományos pályázatot hirdet

A Petrecz Sándor Alapítvány keretében működő Keresztény Jogakadémia elsődleges célja, hogy a keresztény jogászok magyarországi közösségét életre hívja, valamint a keresztény jog és keresztény jogászi hivatás létét, értelmét és hasznosságát felmutassa.

Mindezek szellemében írja ki a Keresztény Jogakadémia (a továbbiakban: Jogakadémia) a tudományos tanulmányok írására vonatkozó pályázatát. A Jogakadémia felhívásának célja, hogy elősegítse olyan pályaművek megszületését, amelyek alkalmasak egy nyomtatott és elektronikus kiadványban való megjelentetésre, és ezáltal széles körben való terjesztésre. Cél tovább olyan megoldások, jogintézmények felvázolása, bemutatása, amelyek alkalmasak arra, hogy akár a jogtudomány, akár a gyakorlati jogalkalmazás hasznosítsa őket, és ilyen módon részeivé válhassanak az egyetemi oktatásnak, a nemzeti vagy európai joganyagnak.

Választható témák

A 2024. évi pályázat témája az Életvédelem.

A pályázók az életvédelem, az élethez való jog kérdését járhatják körül, annak lehető legszélesebb kontextusában. Az élet eleji és életvégi döntések, az öngyilkosság, a halálbüntetés, vagy éppen az emberi életet nagyban megnehezítő vagy lehetetlenné tevő körülmények jogi kibontása állhat a dolgozat fókuszában.

A Jogakadémia szeretné lehetővé tenni, hogy sokféle jogág szakértői közreadhassák gondolataikat, így tágan határozza meg a pályaművek témakörét. Fontos azonban, hogy a felsorolt témakörökbe tartozó tanulmány mind a jogtudományi színvonalasság, mind a keresztény tartalom és összefüggés szempontjából releváns legyen.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

  • Jogi egyetemi / igazgatászervezői / államtudományi hallgatói jogviszonnyal rendelkező magánszemélyek (BA/Bsc, MA/Msc, PhD)
  • Jogi / igazgatásszervező / államtudományi végzettséggel rendelkező magánszemélyek

A pályaművek megjelentetése

Jelen pályázaton részt vett megfelelő színvonalú pályaművek a Jogakadémia által 2024-ben kiadott kötetben megjelennek, valamint íróik meghívást kapnak a Jogakadémia ugyancsak 2024-ben megrendezésre kerülő IV. Betű és Lélek című konferenciájára mint előadók. A pályázaton való részvétel lehetőséget kínál a szélesebb szakmai közönségnek való bemutatkozásra. A nyertes pályaművek pénzjutalomban nem részesülnek, de a Jogakadémia fenntartja azt a jogot, hogy a legkiválóbbakat külön jutalomban részesítse.

A jelentkezés menete

A jelentkező e-mailben jelzi részvételi szándékát a kapcsolattartónak azzal, hogy elküldi:

  • önéletrajzát,
  • a kitöltött és aláírt jelentkezési adatlapot és témavázlatot (magában foglalja a pályázati feltételeket vállaló nyilatkozatot),

A jelentkezés, előzetes bírálatra benyújtás határideje: 2024. január 31. (meghosszabbított határidő)

Kapcsolattartó: dr. Badacsonyi Zoltán szakmai igazgató (+36 20 374 8197, petreczalapitvany@gmail.com)

  • Amennyiben a fent leírt dokumentumokat e-mailen maradéktalanul eljuttatta, a jelentkező e-mailben visszaigazolást kap arról, hogy jelentkezése elfogadásra került. Amennyiben hiányos a jelentkezése, e-mailben egyszer kap értesítést a pótlásra való felszólításról. Ha az egyszeri felszólítást követő 3 munkanapon belül nem tesz eleget a hiányzó dokumentumok pótlásának, úgy jelentkezése automatikusan elutasításra kerül. A hiánytalan jelentkezés beadása nem jelenti egyben a témavázlat elfogadását vagy a pályamű befogadását.
  • A jelentkezést követően előzetes bírálatra kerül a jelentkező témavázlata, hogy az megfelel-e a Keresztény Jogakadémia elvárásainak, és a Választható témák cím alatt jelzetteknek.
  • Amennyiben az előzetes bírálat alapján a téma alkalmas, a Jogakadémia erről értesíti a jelentkezőt.

Az előzetes bírálat határideje: 2023. február 5. (meghosszabbított határidő)

A pályázat benyújtásának módja

Az előzetes bírálatot követően az elkészült pályaműveket a kapcsolattartó e-mail címére kérjük megküldeni. (petreczalapitvany@gmail.com)

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 31.

A pályázat elbírálása

A beérkezett pályaműveket 2024. április 10-ig bírálja el az erre a célra felkért Szakmai Bizottság.

A Jogakadémia kapcsolattartója legkésőbb 2024. április 15. napjáig elektronikus úton minden pályázót értesít az eredményről. 

További részletek a pályázati felhívásban. A pályázati felhívás, valamint az adatlap és témavázlat letölthető a Keresztény Jogakadémia honlapjáról!

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el